• Lokaal Apeldoorn: voor en door Apeldoorners

    Lokaal Apeldoorn: voor en door Apeldoorners


Laatste nieuws

Het inspectierapport van de Inspectie Jeugdzorg over Veilig Thuis is eindelijk verschenen. Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland staat als 20e op de lijst van de 26 Veilig Thuis organisaties. De Veilig thuis organisatie waar Apeldoorn onder valt scoort op 22 met een voldoende, maar op 8 punten met een onvoldoende. Zeker in het werkveld waar belangen van kinderen voorop staan is dit een score waar wij als Lokaal Apeldoorn niet echt heel erg blij van worden.

Een van de toetsingscriteria is dat Veilig Thuis samenwerkingsafspraken heeft vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. Dit kan op papier heel mooi staan. De praktijk is juist weerbarstiger, wordt het goed overgedragen naar het lokale veld. Is de opdracht voldoende verstrekt. Want alleen een goed Veiligheidsplan, Zorgherstelplan of hulpplan zijn niet altijd voldoende.

Op de volgende punten scoort Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland een onvoldoende:
1 Legt tenminste vast welke ondersteuning, hulp of behandeling wordt ingezet ten behoeve van de veiligheid.
2 Legt tenminste vast wie toeziet op het naleven van de gemaakte afspraken.
3 Stelt de politie of de Raad voor de Kinderbescherming in kennis van een melding van HG of KM indien het belang van de betrokkenen dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft.
4 Bepaalt aan de hand van de melding met wie en wanneer contacten in het kader van monitoring worden gelegd.
5 Gaat bij de betrokken professionals en/of de betrokken gezinsleden na of de stappen die naar aanleiding van een melding in gang zijn gezet daadwerkelijk worden …
6 Gaat na of de stappen leiden tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de veiligheid.
7 Kinderen worden altijd gezien en gesproken door Veilig Thuis, gesproken in ieder geval wanneer zij zes jaar of ouder zijn.
8 Vormt een oordeel over de vraag of sprake is van enige vorm van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling of ouderenmishandeling in een intercollegiaal of multidisciplinair overleg.

Met de punten benoemd in het inspectierapport tegen het licht gehouden met de gesprekken die we twee weken geleden hebben gevoerd met Veilig Thuis schetst mij in ieder geval het beeld dat er nog te weinig zelfreflectie is bij Veilig Thuis. Het verhaal werd mooier verteld. Terwijl ik juist in alle gesprekken expliciet de vraag heb gesteld wat zij vinden dat verbeterd kan worden binnen hun organisatie. Een medewerker was daar heel duidelijk in: "De eenduidige verslaglegging kan zeker verbeterd worden."

Al met al concluderend kunnen we voor Apeldoorn constateren dat de vastlegging in dossiers niet voldoende is. En dan zijn automatisch vervolgstappen van monitoring natuurlijk beperkt mogelijk als niet alles voldoende is vastgelegd in het dossier. Hoe kunnen er objectieve keuzes gemaakt worden in het proces als het dossier niet op orde is. Tijdens de sessie bij Veilig Thuis kregen we een eenvoudige casus gepresenteerd. Toen Hanna Riezebos en ik het hadden over complexe vechtscheidingen in combinatie tot waarheidsvinding zag je de aarzeling bij Veilig Thuis. Want wie van de ouders geloof je in deze. Het antwoord dat dan het antwoord van het kind doorslaggevend is, is natuurlijk zeer discutabel. Want als een kind bij een van de ouders woont door deze situatie kan deze gevormd zijn door deze ene ouder. Spreekt het kind dan de waarheid of uit loyaliteit naar de ouder waar die woont? En helemaal bijzonder als zo'n antwoord wordt gegeven met de wetenschap dat de inspectie aangeeft dat niet altijd de kinderen worden gehoord. En als je dan als Veilig Thuis te weinig gebruik maakt van intercollegiaal of multidisciplinair overleg, dan kan dit in het proces desastreuze gevolgen hebben voor kind en/of ouder(s).

Een bijzondere vraag in het onderzoeksrapport is: "Alle leden van gezinnen en huishoudens kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie." Dit is een vereiste opgenomen in het handelingsprotocol. Maar eerder aangegeven dat de triage 5 dagen duur en een mogelijk aansluitend onderzoek 10 weken, zie je dat de klachtencommissie een behandeltermijn heeft van tien weken na ontvangst van het klaagschrift. Op dat moment dat de klachtencommissie werkelijk wat kan betekenen is het dossier voor Veilig Thuis al gesloten en overgedragen aan het lokale veld. Een klacht is dus ter lering voor Veilig thuis, maar het gezinslid die de klacht indient heeft er een hoop werk mee, maar heeft er uiteindelijk praktisch nooit baat bij.

Ook worden er aandachtspunten meegegeven voor de gemeente. Zo moeten wij als gemeente zorgen voor voldoende capaciteit. Je kan je dan de vraag stellen of 1 vertrouwensarts wel wenselijk is binnen een Veilig Thuis organisatie. Daarnaast is er zeker bij Veilig Thuis sprake van mensenwerk. Als je je niet thuis zou voelen bij die ene vertrouwensarts, dan is het wenselijk dat je bij een ander terecht kan. Dit is zeker een punt die we mee zullen nemen in de behandeling van de Politieke Markt die binnenkort geagendeerd wordt op verzoek van Lokaal Apeldoorn en ChristenUnie Apeldoorn over het werkbezoek bij Veilig Thuis en dit rapport.
Ook wethouder Paul Blokhuis in collectief van verantwoordelijk wethouders wordt aangesproken dat hij meer zicht moet houden op de in- en uitstroom bij Veilig Thuis.
Ook het lokale veld moet beschikken over voldoende deskundigheid en voldoende capaciteit. Een noodzakelijk voorwaarde waar de gemeente een belangrijk rol heeft.

Niets doen is geen optie. Dus Lokaal Apeldoorn gaat voortvarend verder om er voor te zorgen dat kinderen en ouders niet in de knel komen door het handelen van Veilig Thuis of een van de ketenpartners.

Wim Willems
Fractievoorzitter Lokaal Apeldoorn

De Monitor | Argos | Waarheidsvinding | Stop Jeugdzorg Leugens | Stichting SOS-Jeugdzorg | Daniël van Harmelen | De Stentor Apeldoorn | Gep Leeflang
... Lees verderZie minder

2 dagen geleden

Het inspectierapport van de Inspectie Jeugdzorg over Veilig Thuis is eindelijk verschenen. Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland staat als 20e op de lijst van de 26 Veilig Thuis organisaties. De Veilig thuis organisatie waar Apeldoorn onder valt scoort op 22 met een voldoende, maar op 8 punten met een onvoldoende. Zeker in het werkveld waar belangen van kinderen voorop staan is dit een score waar wij als Lokaal Apeldoorn niet echt heel erg blij van worden.

Een van de toetsingscriteria is dat Veilig Thuis samenwerkingsafspraken heeft vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. Dit kan op papier heel mooi staan. De praktijk is juist weerbarstiger, wordt het goed overgedragen naar het lokale veld. Is de opdracht voldoende verstrekt. Want alleen een goed Veiligheidsplan, Zorgherstelplan of hulpplan zijn niet altijd voldoende.

Op de volgende punten scoort Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland een onvoldoende:
1 Legt tenminste vast welke ondersteuning, hulp of behandeling wordt ingezet ten behoeve van de veiligheid.
2 Legt tenminste vast wie toeziet op het naleven van de gemaakte afspraken.
3 Stelt de politie of de Raad voor de Kinderbescherming in kennis van een melding van HG of KM indien het belang van de betrokkenen dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft. 
4 Bepaalt aan de hand van de melding met wie en wanneer contacten in het kader van monitoring worden gelegd. 
5 Gaat bij de betrokken professionals en/of de betrokken gezinsleden na of de stappen die naar aanleiding van een melding in gang zijn gezet daadwerkelijk worden …
6 Gaat na of de stappen leiden tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de veiligheid.
7 Kinderen worden altijd gezien en gesproken door Veilig Thuis, gesproken in ieder geval wanneer zij zes jaar of ouder zijn.
8 Vormt een oordeel over de vraag of sprake is van enige vorm van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling of ouderenmishandeling in een intercollegiaal of multidisciplinair overleg.

Met de punten benoemd in het inspectierapport tegen het licht gehouden met de gesprekken die we twee weken geleden hebben gevoerd met Veilig Thuis schetst mij in ieder geval het beeld dat er nog te weinig zelfreflectie is bij Veilig Thuis. Het verhaal werd mooier verteld. Terwijl ik juist in alle gesprekken expliciet de vraag heb gesteld wat zij vinden dat verbeterd kan worden binnen hun organisatie. Een medewerker was daar heel duidelijk in: De eenduidige verslaglegging kan zeker verbeterd worden.

Al met al concluderend kunnen we voor Apeldoorn constateren dat de vastlegging in dossiers niet voldoende is. En dan zijn automatisch vervolgstappen van monitoring natuurlijk beperkt mogelijk als niet alles voldoende is vastgelegd in het dossier. Hoe kunnen er objectieve keuzes gemaakt worden in het proces als het dossier niet op orde is. Tijdens de sessie bij Veilig Thuis kregen we een eenvoudige casus gepresenteerd. Toen Hanna Riezebos en ik het hadden over complexe vechtscheidingen in combinatie tot waarheidsvinding zag je de aarzeling bij Veilig Thuis. Want wie van de ouders geloof je in deze. Het antwoord dat dan het antwoord van het kind doorslaggevend is, is natuurlijk zeer discutabel. Want als een kind bij een van de ouders woont door deze situatie kan deze gevormd zijn door deze ene ouder. Spreekt het kind dan de waarheid of uit loyaliteit naar de ouder waar die woont? En helemaal bijzonder als zon antwoord wordt gegeven met de wetenschap dat de inspectie aangeeft dat niet altijd de kinderen worden gehoord. En als je dan als Veilig Thuis te weinig gebruik maakt van intercollegiaal of multidisciplinair overleg, dan kan dit in het proces desastreuze gevolgen hebben voor kind en/of ouder(s). 

Een bijzondere vraag in het onderzoeksrapport is: Alle leden van gezinnen en huishoudens kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Dit is een vereiste opgenomen in het handelingsprotocol. Maar eerder aangegeven dat de triage 5 dagen duur en een mogelijk aansluitend onderzoek 10 weken, zie je dat de klachtencommissie een behandeltermijn heeft van tien weken na ontvangst van het klaagschrift. Op dat moment dat de klachtencommissie werkelijk wat kan betekenen is het dossier voor Veilig Thuis al gesloten en overgedragen aan het lokale veld. Een klacht is dus ter lering voor Veilig thuis, maar het gezinslid die de klacht indient heeft er een hoop werk mee, maar heeft er uiteindelijk praktisch nooit baat bij.

Ook worden er aandachtspunten meegegeven voor de gemeente. Zo moeten wij als gemeente zorgen voor voldoende capaciteit. Je kan je dan de vraag stellen of 1 vertrouwensarts wel wenselijk is binnen een Veilig Thuis organisatie. Daarnaast is er zeker bij Veilig Thuis sprake van mensenwerk. Als je je niet thuis zou voelen bij die ene vertrouwensarts, dan is het wenselijk dat je bij een ander terecht kan. Dit is zeker een punt die we mee zullen nemen in de behandeling van de Politieke Markt die binnenkort geagendeerd wordt op verzoek van Lokaal Apeldoorn en ChristenUnie Apeldoorn over het werkbezoek bij Veilig Thuis en dit rapport. 
Ook wethouder Paul Blokhuis in collectief van verantwoordelijk wethouders wordt aangesproken dat hij meer zicht moet houden op de in- en uitstroom bij Veilig Thuis. 
Ook het lokale veld moet beschikken over voldoende deskundigheid en voldoende capaciteit. Een noodzakelijk voorwaarde waar de gemeente een belangrijk rol heeft.

Niets doen is geen optie. Dus Lokaal Apeldoorn gaat voortvarend verder om er voor te zorgen dat kinderen en ouders niet in de knel komen door het handelen van Veilig Thuis of een van de ketenpartners.

Wim Willems
Fractievoorzitter Lokaal Apeldoorn

De Monitor | Argos | Waarheidsvinding | Stop Jeugdzorg Leugens | Stichting SOS-Jeugdzorg | Daniël van Harmelen | De Stentor Apeldoorn | Gep Leeflang

Miranda WissinkEr word niet aan waarheidsvinding gedaan gebaseerd op feiten. Het gaat vaak alleen om onderbuikgevoelens van medewerkers VT of Cjg of jeugdbeschermingstafels. Zij beslissen over kind en ouders alsof het tennisballen zijn. Het belang van kind dienen is het kind en ouders horen.

2 dagen geleden   ·  2
Avatar

Miranda WissinkHet verhaal wat bij VT verteld werd over het meisje met lyme. Waarbij aan eind verteld werd dat het meisje inmiddels geen contact met haar moeder meer had. Zou dat een doel op zich zijn vroeg ik me af of zou het doel kunnen zijn hoe zorg ik dat dit kind en die moeder een goede band houden. Symbiose werd er gezegt. De broer had autisme vertelde ze. Bij mij gingen meteen de alarmeren af bij dit verhaal. Er werd ook hier uitgegaan van aannames die goed voor dit kind zouden zijn gevolg breuk tussen kind en moeder dat kan nooit de bedoeling zijn lijkt mij.

2 dagen geleden   ·  1
Avatar

Priscilla Van BarlingenAmen...

2 dagen geleden   ·  2
Avatar

Annemarie BosDaarom is het belangrijk dat ouders die vastlopen binnen veilig thuis hun verhaal kunnen doen.. Het gaat om veiligheid kinderen die vaak onder druk staat.. Dus prioriteit een is ga met ouders in gesprek wat volgens hun anders had gekund..

1 dag geleden   ·  1
Avatar

Comment on Facebook